Allmannamøte i AOL

Midt i mai samlet AOL alle ansatte til allmannamøte på Quality Expo Fornebu. Vi tilbragte to dager sammen med faglig påfyll og et fokus på samarbeid når vi endelig kunne samle alle ansatte igjen etter to år med smittevernsrestriksjoner. Flere av våre ansatte fikk sin første anledning til å hilse på ansatte fra andre prosjekter og distrikter, noe som vi anser som vesentlig for å oppnå godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Alle ansatte i Arne Olav Lund AS samlet på Fornebu

På agendaen var både intern informasjonsdeling, klar tale fra både våre kunder og våre eiere, og ikke minst faglige repetisjonsøkter. Under det faglige var vi innom sikker bruk av ulike typer batteridrevet verktøy, nivellering med laser, sikkerhet i løfteoperasjoner og en repetisjonsøkt på blådeler. Vi takker for kompetente instruktører fra AVK, Milwaukee, KIS Kompetanse og Norgeodesi.

I tillegg til den praktiske opplæringen ute hadde vi innendørs en intern opplæring i den nye graveforskriften, og en engasjerende økt for bevisstgjøring rundt rusmiddelproblematikk i regi av AKAN.

Internt hadde vi fokus på utviklingen av selskapet og forventningene som stilles til oss. I den anledning hadde vi lånt en av våre elektriske gravemaskiner fra et prosjekt vi gjennomfører for Bymiljøetaten i Oslo så alle ansatte kunne lære litt om slike maskiner og ta en prat med en fornøyd maskinfører. I tillegg til miljøkrav var rekruttering av fagarbeidere og lærlinger viktige diskusjonstemaer gjennom dagen.

Dag en ble avrundet med en festmiddag hvor vi blant annet hedret jubilanter etter lang og tro tjeneste i bedriften, og vi hadde glede av litt innleid underholdning fra Latter.

Etter en oppsummering etter frokost på dag to tok vi med oss hele gjengen på Vei og anleggsmessen i Lillestrøm hvor vi rundet av opplegget før helgen. Alt i alt to travle og innholdsrike dager som har gitt en del faglig påfyll, men ikke minst også bidratt til gode relasjoner og godt samarbeid i en organisasjon i vekst!

Vårens Lærlingsamling gjennomført

I uke 16 gjennomførte vi årets første lærlingsamling hos AOL. Våre 7 lærlinger fikk en innholdsrik dag med faglig påfyll innen emner som Kvalitet og HMS, Tolkning av plan- og profiltegninger, Geometrisk kontroll og bruk av laser.

Lærlinger og veiledere

I tillegg til det faglige opplegget var det tid på agendaen til å bli bedre kjent, både lærlinger imellom men også med ledelse og administrasjon i selskapet. Dagen ble avsluttet med go cart kjøring og grilling i Andebu i strålende vårvær!

Lærlingsamlinger er en del av vår handlingsplan for å tilby best mulig faglig oppfølgning til lærlingene vi tar inn i bedriften. I tillegg til gjennomføring av samlinger med både faglig og sosialt preg har alle våre lærlinger hver sin faste mentor som står for den daglige oppfølgningen. AOL har sterke tradisjoner som en kvalitetsleverandør i bransjen og fagarbeideren står sterkt i vår organisasjon. Det å rekruttere inn, følge opp og beholde nye fagarbeidere er derfor helt sentralt i vårt utviklingsarbeid.

I årene som kommer vil vi trenge flere fagarbeidere innen mange bransjer i Norge (se blant annet SSB sin fremskrivinger av arbeidsstyrken), og anleggsfagene er ikke noe unntak. Vi i AOL vil jobbe aktivt for å ta inn og følge opp nye lærlinger både fra den tradisjonelle skoleveien men også kandidater som har gått andre veier og nå ønsker seg over i vår bransje. Her har vi allerede flere gode kandidater inne som går et lengre praktisk læreløp hos oss på veien til fagbrevet.

Lærlinger og veiledere på slutten av en aktiv dag

Vil du bli en av oss kan du lese mer om oss her og kontakte oss angående muligheter her!