25. april 2022

Vårens Lærlingsamling gjennomført

I uke 16 gjennomførte vi årets første lærlingsamling hos AOL. Våre 7 lærlinger fikk en innholdsrik dag med faglig påfyll innen emner som Kvalitet og HMS, Tolkning av plan- og profiltegninger, Geometrisk kontroll og bruk av laser.

Lærlinger og veiledere

I tillegg til det faglige opplegget var det tid på agendaen til å bli bedre kjent, både lærlinger imellom men også med ledelse og administrasjon i selskapet. Dagen ble avsluttet med go cart kjøring og grilling i Andebu i strålende vårvær!

Lærlingsamlinger er en del av vår handlingsplan for å tilby best mulig faglig oppfølgning til lærlingene vi tar inn i bedriften. I tillegg til gjennomføring av samlinger med både faglig og sosialt preg har alle våre lærlinger hver sin faste mentor som står for den daglige oppfølgningen. AOL har sterke tradisjoner som en kvalitetsleverandør i bransjen og fagarbeideren står sterkt i vår organisasjon. Det å rekruttere inn, følge opp og beholde nye fagarbeidere er derfor helt sentralt i vårt utviklingsarbeid.

I årene som kommer vil vi trenge flere fagarbeidere innen mange bransjer i Norge (se blant annet SSB sin fremskrivinger av arbeidsstyrken), og anleggsfagene er ikke noe unntak. Vi i AOL vil jobbe aktivt for å ta inn og følge opp nye lærlinger både fra den tradisjonelle skoleveien men også kandidater som har gått andre veier og nå ønsker seg over i vår bransje. Her har vi allerede flere gode kandidater inne som går et lengre praktisk læreløp hos oss på veien til fagbrevet.

Lærlinger og veiledere på slutten av en aktiv dag

Vil du bli en av oss kan du lese mer om oss her og kontakte oss angående muligheter her!