Ny VA kontrakt for Bamble Kommune

Arne Olav Lund AS har inngått kontrakt med Bamble Kommune for VA-rehabilitering Stoa i Langesund.  Prosjektet omfatter sanering av eksisterende kommunalt ledningsanlegg for VA, ny trykkøkningsstasjon, legging av el-kabler, montering av ny veibelysning og reetablering av veiens overbygning.

Disse arbeidene er i fortsettelsen av og av tilsvarende karakter som VA rehabiliteringen i Hydal som AOL gjennomførte i 2018/2019.  Vi takker Bamble Kommune for fornyet tillit og ser frem til et godt samarbeid i prosjektet!

Ny hjulgraver fra NASTA

Vi har i dag fått overlevert en ZX155WT-7 Hitachi hjulgraver fra NASTA.  Maskinen er den første serie 7 maskinen i sitt slag i Norge. Denne maskinen kommer fullt utrustet etter AOL standard, med blant annet Xsite Pro GPS fra Hella Maskin AS og OilQuick hurtigkoplingssystem.  Det nye designet vil gi kostnadsbesparelser, forbedret komfort, høyere sikkerhet og oppetid.

En moderne EU Stage V motor gir en miljøgevinst i forhold til innleid maskin den erstatter. Den nye modellen har faktisk opptil 7% lavere drivstoff forbruk enn tilsvarende eldre modeller.  Les mer om maskinen på NASTA sine sider: https://www.nasta.no/anleggsmaskiner/anleggsmaskin/hjulgraver-zx155w-7/

Illustrasjonsbilde fra leverandør – ny hjulgraver

Investeringen i denne maskinen styrker vår posisjon for videre vekst i markedet. Valg av rett maskin og riktig verktøy er viktig for å oppnå god effektivitet i våre prosjekter og vi gleder oss til å ta i bruk denne nye maskinen. Den går nå rett i produksjon på Bilet i Holmestrand hvor AOL utfører sanering og separering av avløpssystemet og vannledninger for Holmestrand Kommune.

Maskinfører Svein Widar på plass i ny maskin
Fin dag for overtakelse i solskinnet i Holmestrand

AOL skal oppgradere Langbrygga i Skien

Arne Olav Lund AS har inngått kontrakt med Grenland Havn for arbeidene med reetablering av Langbrygga i Skien.  Arbeidene innebærer blant annet rivning av ca 100 meter av dagens konstruksjon og etablering av ny kaikonstruksjon. I tillegg til kaien skal det etableres nytt VA-anlegg bakenfor kaien, og det skal reetableres diverse utstyr på kaien.

Vi takker Grenland Havn for tilliten og ser frem til å starte arbeidene!