3. desember 2021

AOL skal oppgradere Langbrygga i Skien

Arne Olav Lund AS har inngått kontrakt med Grenland Havn for arbeidene med reetablering av Langbrygga i Skien.  Arbeidene innebærer blant annet rivning av ca 100 meter av dagens konstruksjon og etablering av ny kaikonstruksjon. I tillegg til kaien skal det etableres nytt VA-anlegg bakenfor kaien, og det skal reetableres diverse utstyr på kaien.

Vi takker Grenland Havn for tilliten og ser frem til å starte arbeidene!