Først ute med mobil hurtiglader fra Eldrift

Verksmester Trond Einar (til venstre) tar i mot ny mobil hurtiglader fra selger Kjell Jarle Angeltveit fra Eldrift AS

AOL fikk i dag levert en mobil hurtiglader med 150 kWh batteripakke fra Eldrift AS. Hurtigladeren skal sørge for at våre utslippsfrie anleggsmaskiner lettere kan kjøre fulle skift uten å måtte bruke produksjonstid på lading. Konseptet heter Elcharge og er utviklet og bygget av Eldrift AS på Bryne. Hurtigladeren er mobil og kan bæres rundt på anleggsområdet enten på pallegafler eller via løfteørene. Hele konseptet kommer i en robust ramme designet for å brukes ute på en anleggsplass.

Batteripakken er bygget opp av brukte elbil batterier, og det er mulig å skalere batterikapasiteten etter behov. AOL har nå i første omgang valgt en 150 kWh utgave. I videoen under forklarer Kjell Jarle fra Eldrift kort om konseptet.

Dette er den første kommersielle leveransen av Elcharge hurtiglader og AOL ser nå frem til å ta laderen i bruk for å effektivisere våre elektriske anleggsmaskiner. Laderen er ikke begrenset til anleggsmaskinene men kan også brukes til å lade både lastebiler og andre kjøretøy som har en CCS2 ladeport. Vår hurtiglader ble blant annet grundig testet til dette da vi lånte den ut til NAF sin El Prix 2023 rekkeviddetest for elbiler. Mer informasjon om det finnes på NAF sine sider.

Om Eldrift AS

Eldrift AS ble stiftet i 2020 og har utviklet intelligent lynlading for store maskiner uten tilgang til strøm. Eldrift har som visjon å gjøre batterielektriske kjøretøy, fartøy, maskiner, redskaper, og utstyr mer brukervennlig og lønnsomt enn fossildrevne alternativer. ELCHARGE™ er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet.

Nye maskiner på plass

I august fikk vi levert to nye maskiner fra Pon Equipment AS.

På anlegget vårt i Sørkedalsveien for Bymiljøetaten i Oslo har maskinfører Ariel fått en ny 310 Z-Line elektrisk graver. Dette er en mindre utgave av 320 Z-Line maskinen som går på samme prosjektet. 310 maskinen er klargjort for å kunne kjøre både på batteri og fast tilkoblet strøm via navlestreng.

På anlegget vårt på Elveveien i Larvik har maskinfører Pål fått en ny M316 hjulgraver. Også denne er godt utstyrt etter AOL standard med blant annet GPS fra Hella Maskin AS og QuickChange hurtigfestesystem.

Ny elektrisk gravemaskin

Arne Olav Lund AS har nå i mars tatt i mot vår første elektriske gravemaskin fra Pon Equipment AS. Det er snakk om en 25 tonns Cat 320 Z-Line, som er levert på vårt anlegg på Jarmyra i Bærum. Maskinen er fullspekket etter AOL standard med blant annet Xsite PRO GPS fra Hella Maskin (https://hella.no/) og Oil Quick hurtigfestesystem (https://www.oilquick.com/no). Mer generell informasjon om denne maskinen ligger ute på leverandørens nettsider.

Overlevering av maskinen, fra venstre Robert fra Pon Equipment, maskinfører Daniel og verksmester Trond Einar

Maskinen lades med 400V/3-fas tilførsel, enten direkte fra nett der det er tilgjengelig eller via en transformator som følger maskinen. Med opplegg for såkalt navlestreng tilkobling kan den elektriske gravemaskinen gå fast tilkoblet og tilføres strøm kontinuerlig under drift. Der det ikke er hensiktsmessig å gå fast tilkoblet kan man koble ifra navlestrengen og bare kjøre på det innebygde 300 kWh batteriet. Det er også mulig å hurtiglade maskinen (CCS2) når det er muligheter for det.

Maskinen er helelektrisk og et mer miljøvennlig alternativ enn maskin med forbrenningsmotor

Denne leveransen er en del av vår ambisjon om å øke andelen nullutslippsteknologi innenfor vårt tjenestetilbud, både når det gjelder maskiner, biler og utstyr. Innfasingen av maskintypen vil derfor gi oss viktig læring som vil være med å legge premissene for vår videre satsning.

Beregnet dieselforbruk på en tilsvarende gravemaskin med forbrenningsmotor ligger på ca 15-20 000 liter per år. Totalt gir valget av denne elektriske gravemaskinen, fremfor en tilsvarende maskin med forbrenningsmotor, da en miljøgevinst beregnet til ca 52 000 kg CO2 ekvivalenter per år.

Litt senere i vår overtar vi også en CAT 310 Z-Line fra Pon Equipment AS. Dette er en 12 tonns elektrisk gravemaskin av samme type og med tilsvarende utstyrsspesifikasjon. I tillegg til disse elektriske gravemaskinene jobber vi aktivt mot innfasing av gravemaskiner med hydrogenbasert drivlinje. Dette gjør vi sammen med vår samarbeidspartner Applied Hydrogen AS. I overskuelig fremtid vil det være behov for en miks av energibærere i vår maskinpark, fra fossilt brensel til dagens og fremtidens nullutslippsløsninger. Arne Olav Lund AS ønsker å være en aktiv pådriver for utviklingen på området, og samtidig fortsette å tilby bærekraftige og effektive løsninger til våre kunder!

Ny hjulgraver fra CAT

Vi fikk i dag overlevert en ny M316 hjulgraver fra PonCat på vårt anlegg på Skallum i Bærum. Denne maskinen erstatter en av våre eldre hjulgravere fra 2014 og gir flere forbedringer både for maskinfører og miljøet. En 4 sylindret EU Stage V motor gir reduserte utslipp sammenlignet med de eldre 3B mtorene. Førermiljøet er også oppgradert og maskinen har blant annet programmerbare elektriske spaker som gir mindre varme og støy. Les mer om maskintypen hos leverandøren her: https://www.pon-cat.com/no/pon-equipment/produkter/cat-produkter/gravemaskiner/hjulgravere/cat-m316

Illustrasjonsbilde fra leverandør – ny hjulgraver

Vår maskin kommer fullt utrustet etter AOL standard med blant annet Xsite Pro GPS fra Hella Maskin AS og OilQuick hurtigkoplingssystem. Dette er leveranse nummer 2 på en total bestilling på 5 maskiner fra Cat med levering i 2021 og 2022. Høsten 2021 fikk vi levert en ny korthekket Cat 335 beltegraver. Neste i rekken nå er en helelektrisk Cat 320 Z-Line og litt senere i vår skal vi få ytterligere en Cat M316 hjulgraver og en helelektrisk Cat 310 Z-Line. Disse maskin investeringene representerer både en nødvendig fornyelse, for å bedre både effektivitet og utslipp fra vår produksjon, og en kapasitetsøkning for å håndtere videre vekst.

Her er bilde fra dagens overtakelse. Fra venstre: en godt fornøyd maskinfører Jørn Borgersen, Robert Hvaal fra PonCat og AOL Verksmester Trond Einar Smedsrud. Maskin med fører går nå rett inn i drift på Skallum – Tjernsrud hvor vi gjennomfører et prosjekt med separering av overvann og spillvann for Bærum Kommune.

Overlevering av ny hjulgraver

Ny hjulgraver fra NASTA

Vi har i dag fått overlevert en ZX155WT-7 Hitachi hjulgraver fra NASTA.  Maskinen er den første serie 7 maskinen i sitt slag i Norge. Denne maskinen kommer fullt utrustet etter AOL standard, med blant annet Xsite Pro GPS fra Hella Maskin AS og OilQuick hurtigkoplingssystem.  Det nye designet vil gi kostnadsbesparelser, forbedret komfort, høyere sikkerhet og oppetid.

En moderne EU Stage V motor gir en miljøgevinst i forhold til innleid maskin den erstatter. Den nye modellen har faktisk opptil 7% lavere drivstoff forbruk enn tilsvarende eldre modeller.  Les mer om maskinen på NASTA sine sider: https://www.nasta.no/anleggsmaskiner/anleggsmaskin/hjulgraver-zx155w-7/

Illustrasjonsbilde fra leverandør – ny hjulgraver

Investeringen i denne maskinen styrker vår posisjon for videre vekst i markedet. Valg av rett maskin og riktig verktøy er viktig for å oppnå god effektivitet i våre prosjekter og vi gleder oss til å ta i bruk denne nye maskinen. Den går nå rett i produksjon på Bilet i Holmestrand hvor AOL utfører sanering og separering av avløpssystemet og vannledninger for Holmestrand Kommune.

Maskinfører Svein Widar på plass i ny maskin
Fin dag for overtakelse i solskinnet i Holmestrand