Ny hjulgraver fra CAT

Vi fikk i dag overlevert en ny M316 hjulgraver fra PonCat på vårt anlegg på Skallum i Bærum. Denne maskinen erstatter en av våre eldre hjulgravere fra 2014 og gir flere forbedringer både for maskinfører og miljøet. En 4 sylindret EU Stage V motor gir reduserte utslipp sammenlignet med de eldre 3B mtorene. Førermiljøet er også oppgradert og maskinen har blant annet programmerbare elektriske spaker som gir mindre varme og støy. Les mer om maskintypen hos leverandøren her: https://www.pon-cat.com/no/pon-equipment/produkter/cat-produkter/gravemaskiner/hjulgravere/cat-m316

Illustrasjonsbilde fra leverandør – ny hjulgraver

Vår maskin kommer fullt utrustet etter AOL standard med blant annet Xsite Pro GPS fra Hella Maskin AS og OilQuick hurtigkoplingssystem. Dette er leveranse nummer 2 på en total bestilling på 5 maskiner fra Cat med levering i 2021 og 2022. Høsten 2021 fikk vi levert en ny korthekket Cat 335 beltegraver. Neste i rekken nå er en helelektrisk Cat 320 Z-Line og litt senere i vår skal vi få ytterligere en Cat M316 hjulgraver og en helelektrisk Cat 310 Z-Line. Disse maskin investeringene representerer både en nødvendig fornyelse, for å bedre både effektivitet og utslipp fra vår produksjon, og en kapasitetsøkning for å håndtere videre vekst.

Her er bilde fra dagens overtakelse. Fra venstre: en godt fornøyd maskinfører Jørn Borgersen, Robert Hvaal fra PonCat og AOL Verksmester Trond Einar Smedsrud. Maskin med fører går nå rett inn i drift på Skallum – Tjernsrud hvor vi gjennomfører et prosjekt med separering av overvann og spillvann for Bærum Kommune.

Overlevering av ny hjulgraver