Lærlingsamling høst 2023

I uke 46 ble det avholdt lærlingsamling i AOL.  Vi har i dag 9 lærlinger fordelt på Vei- og Anleggsfaget, Anleggsrøreleggerfaget og Anleggsmaskinførerfaget, og fra desember får vi med ytterligere en lærling på laget.  I denne samlingen hadde vi også med en lærling innen Anleggsrørleggerfaget fra morselskapet Peab Anlegg.

Disse samlingene er en viktig del av vårt tilbud som lærebedrift og ambisjonen er at samlingene skal bidra til trivsel og tilhørighet samtidig som de gir nødvendig faglig påfyll under læretiden.  Vi er heldige som har en solid gjeng med motiverte og flinke lærlinger!  Vi er også heldige når vi har mange engasjerte ansatte som støtter opp om lærlingeprogrammet gjennom planlegging og gjennomføring av samlinger, og tilleggsverv som mentorer og fagansvarlig.

I løpet av en hektisk dag på samling var lærlingene innom KHMS opplæring, praktisk opplæring i bruk av ulike typer utstyr i regi av vår Verksmester, samt gjennomgang av tidligere fagprøver. Lærlingene ble delt litt opp i grupper ut fra hvor de er i læreløpet for å sikre at alle hadde relevant innhold i opplæringen.  Dagen ble avsluttet med litt trening på samspill i oppgaveløsing hos Escape Room i Tønsberg.