Lærlingsamling høst 2023

I uke 46 ble det avholdt lærlingsamling i AOL.  Vi har i dag 9 lærlinger fordelt på Vei- og Anleggsfaget, Anleggsrøreleggerfaget og Anleggsmaskinførerfaget, og fra desember får vi med ytterligere en lærling på laget.  I denne samlingen hadde vi også med en lærling innen Anleggsrørleggerfaget fra morselskapet Peab Anlegg.

Disse samlingene er en viktig del av vårt tilbud som lærebedrift og ambisjonen er at samlingene skal bidra til trivsel og tilhørighet samtidig som de gir nødvendig faglig påfyll under læretiden.  Vi er heldige som har en solid gjeng med motiverte og flinke lærlinger!  Vi er også heldige når vi har mange engasjerte ansatte som støtter opp om lærlingeprogrammet gjennom planlegging og gjennomføring av samlinger, og tilleggsverv som mentorer og fagansvarlig.

I løpet av en hektisk dag på samling var lærlingene innom KHMS opplæring, praktisk opplæring i bruk av ulike typer utstyr i regi av vår Verksmester, samt gjennomgang av tidligere fagprøver. Lærlingene ble delt litt opp i grupper ut fra hvor de er i læreløpet for å sikre at alle hadde relevant innhold i opplæringen.  Dagen ble avsluttet med litt trening på samspill i oppgaveløsing hos Escape Room i Tønsberg.

Oppstartsmøte årets lærlinger

Siste uken i august gjennomførte vi oppstartsmøte for 5 fremtidige fagarbeidere som startet læretiden sin i AOL nå i august. Oppstartsmøtet ble gjennomført i samarbeid med Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene (OKAB). Samarbeidet med OKAB er en viktig del av vårt arbeid med lærlinger, og felles oppstartsmøte er en fin anledning til å vise frem hele apparatet som er på plass for å sørge for at lærlingene får en bra læretid, både faglig og sosialt.

Av de 5 som starter læreløpet nå er det to som går i lære i Anleggsrørleggerfaget, to i Anleggsmaskinførerfaget og en i Vei- og Anleggsfaget. Fra AOL deltok vår fagansvarlig, våre mentorer og de ansvarlige for fagsamlinger for lærlingene. Det var en god dag med gjennomgang av plikter, rettigheter og ikke minst forventninger til læretiden.

I tillegg til oppstartsmøte med lærlingene har vi denne uken også gjennomført første del av et opplæringsprogram for mentorene som følger opp våre lærlinger. Opplæringen gjennomføres i regi av Universitetet i Agder ved Senter for Yrkesfag og opplæring i arbeidslivet. Dette programmet fortsetter utover høsten hvor alle involverte får oppgaver som skal følges opp mellom hver samling. Gøy å jobbe sammen med en kunnskapsrik og engasjert gjeng fra UIA, og spennende å få litt nye tanker inn i en tradisjonell lærebedrift!

AOL tar inn et økende antall lærlinger og vi har ambisjoner om å fortsette å utvikle oss som lærebedrift til det beste for oss selv, bransjen vi er en del av og ikke minst lærlingene som representerer fremtiden for bransjen vår!