11. mai 2023

Godkjent lærebedrift i Anleggsrørleggerfaget

AOL er en sterk fagorganisasjon med høy andel fagarbeidere, både ute i produksjon og i ledende stillinger. Vi tok imot våre første lærlinger i vei- og anleggsfaget i 1988 og har siden det vært lærebedrift i det faget og senere i anleggsmaskinførerfaget.

Våre første lærlinger i 1988 – begge er i dag ansatt i ledende stillinger i selskapet

Helt siden etableringen i 1957 har AOL hatt spesialkompetanse innen vann- og avløpsprosjekter og anleggsrørleggere har hatt en sentral rolle i vår produksjon. Derfor er det helt naturlig at vi nå er i gang som godkjent lærebedrift også for det nye Anleggsrørleggerfaget. Her starter de to første lærlingene våre nå i år og vår ambisjon er å øke antallet lærlinger innen alle fagene i årene som kommer.

Hos oss blir lærlingene fulgt opp i vår mentorordning og de får faglig oppfølging av kvalifiserte fagarbeidere underveis. Det gjennomføres også faglige og sosiale samlinger for å gi trygghet i både fag og i introduksjonen til arbeidslivet. Vi samarbeider tett med opplæringskontoret for å følge opp den faglige utviklingen underveis i læreløpet.

Hos AOL tilbys variert erfaring og god opplæring innen alle våre godkjente lærefag