Ny kontrakt for Nedre Romerike Vannverk

AOL er tildelt kontrakt for Nedre Romerike Vannverk (NRV) for etablering av ny parallell vannledning over en strekning på 3,3 kilometer nord for Lillestrøm. Kontrakten er en samspillsentreprise hvor vi nå sammen med vår partner på prosjektering, Rambøll Norge AS, og NRV skal finne de beste løsningene for å nå prosjektmålene.

Oppstartssamling for prosjektet er gjennomført

Kontrakten omfatter da prosjektering, grøftearbeider, levering og legging av rør, tilknytning til eksisterende infrastruktur og klargjøring og idriftsettelse av ledningsanlegget. Ledningen som skal legges skal være minimum Ø 1000 mm, og arbeidene skal gjennomføres i parallell med eksisterende vannledning som skal være i drift under hele gjennomføringsfasen.

AOL har lang erfaring med legging av denne dimensjonen vannledninger, blant annet for Vestfold Vann IKS, og en samspillsentreprise hvor vi kan komme tidlig inn i prosjektet og være med på valg av metoder og materialer passer oss veldig godt!

Forberedende arbeider på kontrakten er allerede i gang og denne uken har vi deltatt på oppstartssamling for prosjektet hvor det blant annet ble gjort arbeid i forhold til risikovurdering.

Prosjektleder Anders Ragnhildrød

Vi takker NRV for tilliten og ser frem til videre godt samspill, både i prosjektering og gjennomføring! Prosjektet skal ferdigstilles i desember 2024.

Nye maskiner på plass

I august fikk vi levert to nye maskiner fra Pon Equipment AS.

På anlegget vårt i Sørkedalsveien for Bymiljøetaten i Oslo har maskinfører Ariel fått en ny 310 Z-Line elektrisk graver. Dette er en mindre utgave av 320 Z-Line maskinen som går på samme prosjektet. 310 maskinen er klargjort for å kunne kjøre både på batteri og fast tilkoblet strøm via navlestreng.

På anlegget vårt på Elveveien i Larvik har maskinfører Pål fått en ny M316 hjulgraver. Også denne er godt utstyrt etter AOL standard med blant annet GPS fra Hella Maskin AS og QuickChange hurtigfestesystem.