1. mars 2022

Ny elektrisk gravemaskin

Arne Olav Lund AS har nå i mars tatt i mot vår første elektriske gravemaskin fra Pon Equipment AS. Det er snakk om en 25 tonns Cat 320 Z-Line, som er levert på vårt anlegg på Jarmyra i Bærum. Maskinen er fullspekket etter AOL standard med blant annet Xsite PRO GPS fra Hella Maskin (https://hella.no/) og Oil Quick hurtigfestesystem (https://www.oilquick.com/no). Mer generell informasjon om denne maskinen ligger ute på leverandørens nettsider.

Overlevering av maskinen, fra venstre Robert fra Pon Equipment, maskinfører Daniel og verksmester Trond Einar

Maskinen lades med 400V/3-fas tilførsel, enten direkte fra nett der det er tilgjengelig eller via en transformator som følger maskinen. Med opplegg for såkalt navlestreng tilkobling kan den elektriske gravemaskinen gå fast tilkoblet og tilføres strøm kontinuerlig under drift. Der det ikke er hensiktsmessig å gå fast tilkoblet kan man koble ifra navlestrengen og bare kjøre på det innebygde 300 kWh batteriet. Det er også mulig å hurtiglade maskinen (CCS2) når det er muligheter for det.

Maskinen er helelektrisk og et mer miljøvennlig alternativ enn maskin med forbrenningsmotor

Denne leveransen er en del av vår ambisjon om å øke andelen nullutslippsteknologi innenfor vårt tjenestetilbud, både når det gjelder maskiner, biler og utstyr. Innfasingen av maskintypen vil derfor gi oss viktig læring som vil være med å legge premissene for vår videre satsning.

Beregnet dieselforbruk på en tilsvarende gravemaskin med forbrenningsmotor ligger på ca 15-20 000 liter per år. Totalt gir valget av denne elektriske gravemaskinen, fremfor en tilsvarende maskin med forbrenningsmotor, da en miljøgevinst beregnet til ca 52 000 kg CO2 ekvivalenter per år.

Litt senere i vår overtar vi også en CAT 310 Z-Line fra Pon Equipment AS. Dette er en 12 tonns elektrisk gravemaskin av samme type og med tilsvarende utstyrsspesifikasjon. I tillegg til disse elektriske gravemaskinene jobber vi aktivt mot innfasing av gravemaskiner med hydrogenbasert drivlinje. Dette gjør vi sammen med vår samarbeidspartner Applied Hydrogen AS. I overskuelig fremtid vil det være behov for en miks av energibærere i vår maskinpark, fra fossilt brensel til dagens og fremtidens nullutslippsløsninger. Arne Olav Lund AS ønsker å være en aktiv pådriver for utviklingen på området, og samtidig fortsette å tilby bærekraftige og effektive løsninger til våre kunder!