Allmannamøte i AOL

Midt i mai samlet AOL alle ansatte til allmannamøte på Quality Expo Fornebu. Vi tilbragte to dager sammen med faglig påfyll og et fokus på samarbeid når vi endelig kunne samle alle ansatte igjen etter to år med smittevernsrestriksjoner. Flere av våre ansatte fikk sin første anledning til å hilse på ansatte fra andre prosjekter og distrikter, noe som vi anser som vesentlig for å oppnå godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Alle ansatte i Arne Olav Lund AS samlet på Fornebu

På agendaen var både intern informasjonsdeling, klar tale fra både våre kunder og våre eiere, og ikke minst faglige repetisjonsøkter. Under det faglige var vi innom sikker bruk av ulike typer batteridrevet verktøy, nivellering med laser, sikkerhet i løfteoperasjoner og en repetisjonsøkt på blådeler. Vi takker for kompetente instruktører fra AVK, Milwaukee, KIS Kompetanse og Norgeodesi.

I tillegg til den praktiske opplæringen ute hadde vi innendørs en intern opplæring i den nye graveforskriften, og en engasjerende økt for bevisstgjøring rundt rusmiddelproblematikk i regi av AKAN.

Internt hadde vi fokus på utviklingen av selskapet og forventningene som stilles til oss. I den anledning hadde vi lånt en av våre elektriske gravemaskiner fra et prosjekt vi gjennomfører for Bymiljøetaten i Oslo så alle ansatte kunne lære litt om slike maskiner og ta en prat med en fornøyd maskinfører. I tillegg til miljøkrav var rekruttering av fagarbeidere og lærlinger viktige diskusjonstemaer gjennom dagen.

Dag en ble avrundet med en festmiddag hvor vi blant annet hedret jubilanter etter lang og tro tjeneste i bedriften, og vi hadde glede av litt innleid underholdning fra Latter.

Etter en oppsummering etter frokost på dag to tok vi med oss hele gjengen på Vei og anleggsmessen i Lillestrøm hvor vi rundet av opplegget før helgen. Alt i alt to travle og innholdsrike dager som har gitt en del faglig påfyll, men ikke minst også bidratt til gode relasjoner og godt samarbeid i en organisasjon i vekst!