8. desember 2021

Ny VA kontrakt for Bamble Kommune

Arne Olav Lund AS har inngått kontrakt med Bamble Kommune for VA-rehabilitering Stoa i Langesund.  Prosjektet omfatter sanering av eksisterende kommunalt ledningsanlegg for VA, ny trykkøkningsstasjon, legging av el-kabler, montering av ny veibelysning og reetablering av veiens overbygning.

Disse arbeidene er i fortsettelsen av og av tilsvarende karakter som VA rehabiliteringen i Hydal som AOL gjennomførte i 2018/2019.  Vi takker Bamble Kommune for fornyet tillit og ser frem til et godt samarbeid i prosjektet!