Sørkedalsveien, Oslo

Byggherre

Oslo Kommune - Bymiljøetaten

Periode

2022

Størrelse

18,6 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

I Sørkedalsveien har vi utført masseutskifting, breddeutvidelse av vei og tursti med tilhørende elektroanlegg og lysmaster. Arbeidene er utført inne i et vernet område.

Som en del av prosjektet ble tidligere stubber fra tre allé fjernet og ny allé plantet. En vernet mur av 65 meters lengde ble gravd opp og gjenoppført. I tillegg utførte vi fremgraving og rensing av ytterligere ca 200 meter vernet mur, uten skade på mur.

For å etablere et rotvennlig forsterkningslag gjennomførte vi spyling av jord ned i forsterkningslaget i stort omfang.

Dette anlegget ble i hovedsak gjennomført som et utslippsfritt anlegg, blant annet ved bruk av våre egne elektriske gravemaskiner Cat 310 Z-Line og Cat 320 Z-Line.