Wellpoint Sugespissanlegg

Vi er en av få entreprenører med eget Wellpoint Sugespissanlegg for senkning av grunnvann i forbindelse med graving og fundamenteringsarbeider. Systemet er svært effektivt for senkning av grunnvann i drenerende masser.

Kontakt oss