Wesselvegen, Skien

Byggherre

Skien Kommune

Periode

2019-2021

Størrelse

16 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Wesselvegen og Strandvegen i Skien Kommune. 1 km med nye hovedgrøfter, en del jobb i grøftekasser, 38 avløpskummer, 9 vannkummer, 23 nye sandfang og reetablering av veier.  2 stk. Ø500 mm vannledninger fra ny stor plasstøpt kum og 60 m utover i  Skienselva.