Sykkelfelt FV604 – Professor Koths vei, Bærum

Byggherre

Statens Vegvesen

Periode

2018 – 2021

Størrelse

78 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Breddeutvidelse for å etablere tosidig sykkelfelt i veibanen samt ensidig fortau langs sørsiden. Tilpasning av alle avkjørsler og sideveger. Erstatning av støttemur på nordsiden samt ny støttemur på sørsiden. Nytt veglys på strekningen og planting av nye trær og busker. Nytt vann- og avløpsanlegg på deler av strekningen samt etablering av drens- og overvannssystem. Rivning av flere garasjer hvor det etableres midlertidige parkeringsplasser og containere for lagring av garasjeinnhold.