Stoa VA Sanering, Langesund

Byggherre

Bamble Kommune

Periode

2022 - 2023

Størrelse

Ca 47 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Dette prosjektet, utført for Bamble Kommune, var en VA saneringsjobb på Stoa i Langesund. Omfattet ca 2400 meter med hovedgrøft hvor de første 350 meterne var i løsmasser. Resten besto av utvidelse av eksisterende fjellgrøft som gikk gjennom et etablert boligfelt fra 60 tallet. Eksisterende VA anlegg besto av vannledning, hovedsakelig av eternitt og støpejern, og den gamle AF ledningen som var 300 betong. Etter at prosjektet er ferdig har ca. 90 husstander blitt koblet på nytt vann- og avløpssystem med separert spillvann og overvann. Det er etablert en ny trykkøkningsstasjon som forsyner 2/3 av anlegget og gir dem et økt driftstrykk på 1 bar mot de hadde fra før. Avløpet, som tidligere gikk til en pumpestasjon som pumpet AF vannet videre til renseanlegget, er nå lagt om og det renner direkte til renseanlegget uten behov for pumping. Det er etablert et nytt overvannsanlegg med overløp som renner ut i Langesundskanalen. Det er lagt overvannsanlegg i 600-200mm, nytt avløp i dimensjon 250-160 og ny PE vannledning i dimensjon 225-180mm.

I forbindelse med arbeid med utskiftning av kummer i veibanen ble vei og rundkjøring lagt om, med tilhørende trafikkhåndtering, og senere reetablert . På nedsiden av vei ble det etablert en natursteinsmur i Larvikitt. Det er også gravd 2900 meter med kabelgrøft for nye lysmaster og for å få lagt eksisterende  luftstrekk med husstrøm, tele- og fiberkabler i bakken. Alle eksisterende luftstrekk og stolper er revet.