Solstad-Varden, Stavern

Byggherre

Larvik Kommune

Periode

2019-2021

Størrelse

43 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

På prosjektet Solstad-Varden i Stavern i Larvik Kommune utførte vi sanering og separering av AF-ledninger, fjerning av asbest VL og totalrenovering av berørte gater med nytt gatelysanlegg og overføringsledninger for høyspent. Det ble lagt ny 800 mm OV-ledning til sjø, 200 mm duktil VL og 160 mm PVC SP. Prosjektet hadde stedvis svært dype grøfter i fjell, morene og leire (6 meter) og lavthengende luftspenn. Området hadde mange berørte boliger, mer enn 100, og trafikkavvikling på viktige og trafikkerte lokalveier.

Mengdeinfo:

1,5 km hovedgrøfter for VA

1km stikkledningsgrøfter

2,5km kabelgrøfter for HSP, gatelys, mm

54 kummer