Skui Vannforsyning, Bærum

Byggherre

Bærum Kommune

Periode

2020-2021

Størrelse

45 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Etablering av ny Ø300 mm høytrykks overføringsledning for vann fra Skui til Rykkin. 2,6 km lang trasé hvor det bygges ny rørbro over Isielva, ny plasstøpt trykkreduksjonskum og 13 vannkummer. Store deler av traséen går over dyrket mark, hver ende går i kommunal vei og krysser under brua til nye E16.