Rørestrand Park, Horten

Byggherre

Skanska Norge AS

Periode

2020-2022

Størrelse

Ca 19 millioner

Entreprise

Underentreprise

Arbeidene våre på Rørestrand Park innbefattet å grave ut for en stor parkeringskjeller og tre leilighetsbygg. Disse byggene ble pelet til fjell. Det viste seg å være en del forurenset masse på tomten, og det ble kjørt bort store mengder forurenset masse til Arnas i Arendal både med sjø- og veitransport. På grunn av all forurensingen måtte overflatevannet pumpes gjennom sedimentcontainere og oljeutskiller i et mobilt renseanlegg.

Det ble etablert vann-, overvanns og avløpsanlegg på det nye feltet og det ble satt ned en pumpestasjon med buffertanker. I tillegg ble det lagt infiltrasjonsledninger for håndtering av overvann.

Til slutt ble det satt ned avfallscontainere, lekeapparater, sandkasser, busker og trær, før det ble lagt på matjord og asfalt.