Øvre Bakkefeltet, Mjøndalen

Byggherre

Block Wathne AS

Periode

2018 – 2021

Størrelse

40 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Nytt vei-, vann- og avløpsanlegg for 5 eneboliger i Bakkefeltet i Mjøndalen, i tillegg lagt til rette for videre utbygging av feltet. 320m med fortau, 75m lang og 5m høy med plasstøpt mur og 250 m med VA-grøfter.

Se video av de utfordrende sprengningsarbeidene her: