Jarmyra Separering

Entreprisen består av oppgradering av vann og avløpsanlegg på Jarmyra i Bærum. Prosjektets utstrekning er gjennom et område med mye aktivitet og bebyggelse, hvilket setter store krav til logistikk og håndtering av tredjeperson.

Nøkkeltall VA:
425m ø800 sp
80m ø600 sp
100m Ø800 overvann
8-plass-støpte kummer
25 stikkledninger.

Grøftene er prosjektert med kalksementstabilisering. Under utførelse lot ikke alle massene seg stabilisere med kalk, dermed måtte deler av prosjektet omprosjekteres til en mer holdbar løsning. Det ble valgt en løsning med avstivet spuntvegg, boring av stag til fjell (varierende dybde fra 8-27m) og støpning av en armert betongdrager som fundament for rørene. Det er montert ca. 8000 m2 spunt, boret ca. 3500m med forankringsstag til fjell og støpt 425m (ca. 260 m3) med betongdrager. Stikkledningene er montert ved å ramme to nåler til fjell også legge en nål oppå, deretter er det avrettet og lagt rør.

I tillegg til VA arbeider er det gjenåpnet og forlenget en bekk, denne er forlenget ca. 100m i en ø800 overvannsledning. Det er etablert grøntanlegg og bygd 1 stk. klopp over bekken. Prosjektet renoverer eksisterende ledning, og denne må da overpumpes mens arbeidene pågår. Krav til at pumpearrangementet håndterer 300 l/s.