Husøy Havn, Tønsberg

Byggherre

Skanska Norge AS

Periode

2017 – 2021

Størrelse

20 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise, underentreprise

Alt grunnarbeid for et boligprosjekt på et gammelt verft. Ca 30 000 tonn med lagvis forurenset masse i forskjellig forurensningsgrad. Deler av området besto av kvikkleire som måtte hensyntas. Utgraving til kote – 1,5 i sjøfront og ny småbåthavn.