Indre Havneby, Horten

Byggherre

Horten Kommune

Periode

2019 – 2021

Størrelse

51 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Etablert ny tilkomstvei fra RV310, med tilhørende stikkvei, ned mot indre havn i Horten.  Nytt vann- og avløpsanlegg og teknisk infrastruktur, beplantning og gateparkering langs veien.  Ny park med nytt kaianlegg ned mot vannet.