Horgen VA, Drammen

Byggherre

Drammen Kommune

Periode

2019-2021

Størrelse

Ca 33 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

I denne entreprisen etablerte vi nytt vann og avløpsanlegg på Horgen i gamle Nedre Eiker kommune, som ble en del av Drammen Kommune i løpet av utførelsesperioden. Det ble også etablert tilhørende stikkgrøfter samt pumpestasjoner. Totalt ble det utført ca 2000 meter med tradisjonelle grøfter i jord / fjell og ca 700 meter med styrt boring.