Holmejordet – tiltak bekkeløp

Byggherre

Larvik kommune

Periode

2022-2023

Størrelse

Ca 5 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

For Larvik kommune utfører AOL tiltak for å øke stabiliteten i bekkeravinen nedstrøms punktet hvor Holmejordetveien krysser ravinen. Det blir gjennomført en bekkeheving med inntil 2 meter tykkelse i bekkeravinen, utfylling av ca 3000 m3 med anbrakte masser. Bekkehevingen medfører at kulverten under Holmejordetveien må heves. Det er også behov for punktvis erosjonssikring av utsatte områder i bekkeløpet. For utbedring av flaskehalser i bekkeløpet må inntaksarrangement for kulvert under Stavernsveien utskiftes, kulvert og inntaksarrangement ved Støperiveien utbedres og struping på kulvert under Gamle Stavernsveien fjernes. 

Formålet med prosjektet å bedre stabiliteten ved bekkeheving, utbedre flaskehalser i bekkeløpet og punktvis erosjonssikring i bekkeløpet. Vannhåndtering samt kontroll på massehåndtering og transport er sentrale problemstillinger i prosjektet. Stabiliteten i området medfører også begrensninger på type maskiner som tas inn i området og tilsier at det flere steder ikke kan graves.