Hårbergbakken, Lier

Byggherre

Lier Kommune

Periode

2021-2022

Størrelse

7 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Hårbergbakken er en kommunal blindvei på Tranby i Lier med utkjøring til en sterkt trafikkert fylkesvei, 282 Kirkelina. Veien betjener adkomsten til 8 hus med mere enn én husstand i enkelte av husene. Utfordringene på dette prosjektet var dårlig grunn, bratte skråninger og liten plass som medførte at alle gravemassene måtte ut av anlegget, samt utfordringer med tilkomst til boliger i anleggsfasen.

Prosjektets formål var å separere fellesavløpet, koble ut septiktanker og fornye vannledninger. VA-arbeider ble utført med tradisjonell graving samt enkelte no-dig strekk dvs. strømperenovering av eksisterende ledninger, utbedring av eksisterende vei og utbedring eksisterende veilys.

Det ble også utført arbeider med spunt for bla. å stabilisere en skråning.