Hagaveien/Rabbveien VA, Færder

Byggherre

Færder Kommune

Periode

2021

Størrelse

3,8 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

Arbeidene omfattet i hovedsak:

  • ca 520m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og dybde                          
  • Levering og legging av 470m selvfallsledning spillvann (SP)
  • Levering og legging av 470m selvfallsledning overvannn (OV)
  • Levering og legging av 450m vannledning (VL)
  • Levering og montering av 18 stk komplette spill- og overvannskummer
  • Levering og montering av 6 stk komplette vannkummer
  • Gjenoppbygging av veier (ca 90% grusveier)
  • Gjenoppretting av terreng og dyrket mark

VA arbeider på en trang grusvei med fjell i bunn og kabler langs grøft ga mange utfordringer, men problemene ble løst fortløpende.