Camilla Colletts vei, Kongsberg

Byggherre

Kongsberg Kommune

Periode

2020-2021

Størrelse

Ca 30 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

I denne kontrakten bygde AOL nytt Vann- og Avløpsanlegg og ny vei i 4 gater i Kongsberg. Total strekning på ca 1400 meter med dype, utfordrende fjellgrøfter i gategrunn samt stikkledninger. Tilsvarende lengder med kabelgrøfter, nytt gatelysanlegg og veibygging.