Bilet, Holmestrand

Byggherre

Holmestrand Kommune

Periode

2021-2022

Størrelse

21,5 millioner

Entreprise

Utførelsesentreprise

På Bilet i Holmestrand kommune gjennomførte AOL VA sanering i perioden 2021-2022. Arbeidene innbefattet alle arbeider med sanering og separering av avløpssystem og vannledninger, samt kabeltraseer. Dette innebar da konkret sanering av AF BET-225 og vannledning AAS 150 til 200 og SJG-150 til 100, med inkluderende kummer, samt sanering av eksisterende AF kulvert fra Dunkebekken. Prosjektet besto av Trase 1 (i kommunal vei Bilet), Trase 1A (i Morten Mullersgate), Trase 1B (i privat grunn), Trase 2 (i J.B. Holtsgate og Sykehusveien) og Trase 3 (i Sykehusveien). Totalt ble det anlagt ca. 1000 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde med komplette kummer, og alle berørte veier ble reetablert.

Som en del av arbeidene ble også den gamle jernbanebroen revet. Prosjektet hadde i tillegg en rekke utfordringer med kabler i konflikt med traseene. Alle slike utfordringer ble løst av våre mannskaper i prosjektet i samarbeid med byggherres byggeledelse.