1. august 2023

AOL bygger GS veg for Sandefjord Kommune

I løpet av fellesferien har AOL signert kontrakt med Sandefjord Kommune for etablering av 510 meter gang og sykkelvei langs Teksleåsen, inkludert etablering av 2 stk støttemurer. Arbeidene skal overleveres i løpet av høsten 2023. Vi takker for tilliten og ser frem til samarbeidet!