Oppmålingsingeniør

Stikningsavdelingen i AOL leverer geomatikktjenester til alle våre prosjekter, som i hovedsak er knyttet til vei, vann- og avløp. Avdelingen består i dag av 7 fagarbeidere og ingeniører som blant annet utfører utstikking, innmåling, masseberegning, bearbeiding av data for maskinstyring og håndtering av 3D modeller på våre anlegg. Som oppmålingsingeniør med ansvar for masseberegning og kontraktsoppfølgning i avdelingen vil du være tilknyttet ett eller flere av våre anlegg i området Asker-Bærum-Oslo. I stillingen vil du oppleve stor grad av selvstendighet i planleggingen og utførelsen av arbeidet – men også god faglig støtte og oppfølgning i egen avdeling. 

Landmåler på jobb på ett av våre anlegg i distriktet

Avdelingen benytter i dag Trimble TSC7 med rover og totalstasjon med aktivt prisme i det daglige arbeidet ute, mens vi bruker Gemini Terrain til å behandle måledata og stikningsdata. Der bruker vi også Connected funksjonen når vi dokumenterer mengder til anleggene. Våre egne maskiner benytter maskinstyring fra Hella, men avdelingen behandler også maskinstyringsdata for innleide maskiner så du vil få erfaring med flere ulike systemer. Som oppmålingsingeniør vil du ha disse hovedoppgavene:

  • Masseberegning opp mot kontrakt
  • Støtte ute på prosjektene
  • Behandling av innmålinger
  • Støtte til landmålerne

Avhengig av erfaring og egne ønsker vil det også være muligheter for videre opplæring for å jobbe med stikking, 3D modeller og drone skanning.

Avdelingen har moderne utstyr og høy kompetanse

HVEM SER VI ETTER?

Vi ser gjerne at du har relevant høyere utdanning og/eller erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Hos oss er gode muligheter for opplæring innen masseberegning, så du som er ny utdannet kan også søke. Det tilbys et godt arbeidsmiljø i en ærlig og direkte bransje, og den rette kandidaten har godt humør og gode kommunikasjonsevner. I en jobbsituasjon hvor du vil ha stor grad av selvstendighet er det også viktig at du har generelt gode IT kunnskaper, at du kommuniserer godt med alle nivåer i organisasjonen og at du er nøyaktig og punktlig i leveransene. For å levere effektive tjenester av høy kvalitet har vi mye fokus på samarbeid på tvers av fagene, og en positiv innstilling til samarbeid er derfor vesentlig for oss. Som landmåler hos oss må du ha førerkort for bil, minimum klasse B, og du må ha alminnelig gode norskkunnskaper.

VI TILBYR

Varierte arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø med veldig høy trivsel, korte kommunikasjonslinjer og stor yrkesstolthet. Hos oss vil du få mulighet til å videre utvikling både innenfor eget fag men, for motiverte kandidater, også innen våre andre fag eller innen anleggsledelse. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og betingelser, samt arbeidsbil og en god utstyrspakke.

Som beskrevet av en av våre landmålere:

‘’Som landmåler hos Arne Olav Lund AS har man stor påvirkning og frihet til å styre sin egen hverdag på jobb. Man har meget fagdyktige kolleger rundt seg til enhver tid og et godt sosialt felleskap som gjør det gøy å være på jobb.’’

Ta kontakt med vår stikningsleder Christoffer Foss Hanssen på tlf: 954 55 118 eller e-post: c.f.hanssen@aol.no hvis du har spørsmål eller ønsker å sende oss en søknad!