Læreplass hos oss

Søknadsfrist: Løpende

AOL tar inn lærlinger innen Vei- og Anleggsfag, Anleggsrørleggerfag og Anleggsmaskinførerfag. Du kan finne mer informasjon om de ulike fagene hos Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene (OKAB). Som lærling hos oss vil du få din egen mentor som får ansvaret for å følge opp den faglige utviklingen i læretiden. Du vil jobbe ute i våre prosjekter, og du vil få nødvendig opplæring både ute på anlegget, gjennom OKAB sitt tilbud og gjennom våre interne lærlingsamlinger sammen med våre andre lærlinger.

En sterk fagorganisasjon og et godt arbeidsmiljø gjør AOL til en god lærebedrift

Hos oss finner du en sterk fagorganisasjon og et godt arbeidsmiljø som vil gi deg de beste rammene for god faglig utvikling på vei mot fagprøven og en karriere som fagarbeider! Å satse på lærlinger er viktig for oss både for å dekke eget rekrutteringsbehov og for å bidra til en sunn utvikling av vår bransje. I tillegg til læreplass som en del av ordinært utdanningsløp tilbyr AOL også læreplass for rette kandidater med annen bakgrunn. Mer informasjon om denne ordningen finnes blant annet på vilbli.no sine sider her.

Ønsker du å søke læreplass hos oss? Send oss en mail til: aol@aol.no og fortell oss hvem du her!

Les mer om bedriften vår eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om vårt tilbud.